CZĘŚCIOWA NAPRAWA PODŁÓG DREWNIANYCH

Częściowa naprawa podłóg drewnianych

szlifowanie uszkodzonej powierzchni podlogi
21) równomierne oszlifowanie uszkodzonej powierzchni

Częściowa naprawa
W przypadku większych uszkodzeń, naprawy można dokonać miejscowo. Naprawiane deski po oszlifowaniu powierzchni pokryć Woskiem Twardym Olejnym. W celu osiągnięcia możliwie jak najbardziej jednolitej powierzchni, należy postępować według następujących wskazówek.

  • Separacja uszkodzonych desek za pomocą taśmy.
  • Równomierne oszlifowanie powierzchni (p. rys. 21). Ziarnistość szlifowania końcowego powinna odpowiadać ziarnistości pierwotnego szlifu pozostałych desek.
  • Oszlifowaną powierzchnię należy przed obróbką gruntownie odkurzyć (np. odkurzaczem).
  • Następnie należy nanieść cienką i równomierną warstwę Wosku Twardego Olejnego za pomocą Specjalnego Małego Wałka nr.124 lub Kompletnego Małego Zestawu nr.126 do aplikacji Osmo (rys. 22).
  • Powierzchnię po obróbce pozostawić do wyschnięcia na 8-10 godzin.
  • Po wyschnięciu nałożyć kolejną cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego Osmo za pomocą czystej ściereczki bawełnianej (p. rys. 23). 
  • Jeśli stopień połysku obrobionej wtórnie powierzchni nie odpowiada pozostałej powierzchni podłogi można po wyschnięciu drugiej, naniesionej bawełnianą szmatką warstwy powtórzyć ten proces. Po upływie 12 godzin całą powierzchnię parkietu zaleca się pokryć-ujednolicić dodatkowo Środkiem do Czyszczenia i Renowacji Wosku nr 3029 lub 3087
  • Ze względu na szlifowanie, naturalny odcień odnowionej powierzchni będzie nieco jaśniejszy od pozostałych desek. Odcień ten jednak z czasem zrówna się kolorystycznie z resztą powierzchni.
nanoszenie cienkiej warstwy wosku twardego olejnego
22) Nanoszenie cienkiej warstwy wosku twardego olejnego Osmo rolką z mikrofazy
nanoszenie cienkiej warstwy wosku twardego olejnego
23) Nanoszenie cienkiej warstwy Wosku Twardego Olejnego po wyschnięciu pierwszej powłoki